Jak utworzyć bezpieczne hasła? 

Bezpieczeństwo haseł

Bezpieczeństwo haseł jest niezwykle istotne w dzisiejszym świecie cyfrowym, gdzie nasze konta internetowe przechowują coraz więcej wrażliwych danych. Oto kilka rekomendacji dotyczących tworzenia bezpiecznych haseł.

Jak utworzyć silne hasło? Rekomendacje.

 1. Długość i złożoność: Silne hasło powinno składać się z co najmniej 12 znaków i zawierać różnorodne elementy, takie jak małe litery, wielkie litery, cyfry i znaki specjalne.
 2. Unikalność: Unikaj używania tych samych haseł do różnych kont. Każde konto powinno posiadać unikalne hasło.
 3. Hasło generator: Jeśli masz trudności z tworzeniem silnych haseł, skorzystaj z narzędzi do generowania haseł, które zapewniają losowość i złożoność.
 4. Unikatowe frazy: Rozważ użycie unikatowych fraz lub kombinacji słów, które są dla Ciebie łatwe do zapamiętania, a trudne do odgadnięcia dla innych.
 5. Unikaj oczywistych informacji: Unikaj używania łatwo dostępnych informacji, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia czy nazwa firmy, jako część hasła.
 6. Regularna zmiana: Regularnie zmieniaj swoje hasła, zwłaszcza do kont zawierających ważne dane.
 7. Dwuskładnikowa autentykacja: Włącz opcję dwuskładnikowej autentykacji wszędzie tam, gdzie to możliwe. To dodatkowa warstwa zabezpieczeń.
 8. Zarządzaj hasłami za pomocą menedżera haseł: Skorzystaj z narzędzi do zarządzania hasłami, które pomagają zapisywać i generować silne hasła, a jednocześnie zabezpieczają je przed nieautoryzowanym dostępem.
 9. Ostrzeżenie przed phishingiem: Bądź ostrożny wobec prób oszustw, które mogą próbować wyłudzić Twoje hasła. Sprawdzaj adresy URL i źródła wiadomości e-mail.
 10. Zabezpiecz swoje urządzenia: Upewnij się, że Twoje urządzenia są zabezpieczone hasłem, PIN-em lub odciskiem palca, aby uniemożliwić dostęp nieautoryzowanym osobom.

Uwierzytelnienie dwuetapowe.

Dodatkowym, zabezpieczeniem, które w znaczącym stopniu poprawia bezpieczeństwo w cyfrowym świecie jest korzystanie z dodatkowego zabezpieczenia kont nazwane uwierzytelnieniem dwuetapowym.
Autoryzacja dwuetapowa, to proces zabezpieczania konta lub systemu poprzez wymaganie od użytkownika podania dwóch różnych rodzajów informacji w celu potwierdzenia tożsamości.
Zwykle pierwszym etapem jest coś, co użytkownik wie, na przykład hasło lub PIN. Drugim etapem może być coś, co użytkownik posiada, na przykład token generujący jednorazowe hasła (OTP) lub fizyczne urządzenie autoryzacyjne, takie jak klucz bezpieczeństwa USB, lub coś, co użytkownik jest, na przykład odcisk palca lub skan twarzy.
Dzięki dwuetapowej ochronie, nawet jeśli ktoś zdoła zdobyć hasło użytkownika, nie będzie w stanie uzyskać dostępu do konta bez drugiego czynnika uwierzytelniającego. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo konta, ponieważ nawet jeśli jedna warstwa ochrony zostanie złamana, druga nadal pozostaje jako dodatkowa bariera.
Metody dwuetapowej autoryzacji mogą różnić się w zależności od usługodawcy lub systemu. Najczęściej stosowane metody to SMS lub wiadomości e-mail z jednorazowymi kodami, aplikacje generujące kody OTP, a także fizyczne klucze bezpieczeństwa USB. Dzięki temu podejściu, ochrona dwuetapowa jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów zabezpieczania kont online przed nieuprawnionym dostępem.

Dbanie o bezpieczeństwo haseł to kluczowa kwestia ochrony Twoich danych i kont online. Tworzenie silnych, unikalnych haseł, stosowanie autoryzacji dwuetapowej oraz zachowanie ostrożności w Internecie pomaga znacząco ograniczyć ryzyko naruszenia prywatności i cyberataków.

 

 • Szukasz dodatkowych informacji?

  Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl