Bare metal

Bare Metal – Co to jest?

Bare metal, zwane również “metal nagi”, odnosi się do środowiska w którym oprogramowanie działa bezpośrednio na sprzęcie komputera, bez warstwy abstrakcji systemu operacyjnego. Pojęcie to jest szczególnie istotne w kontekście programowania, gdzie “bare metal programming” oznacza pisanie kodu bezpośrednio na poziomie sprzętu, bez użycia warstw abstrakcji czy systemów operacyjnych.

Bare Metal Hypervisor

Bare Metal Hypervisor to rodzaj hipernadzorcy, który działa bezpośrednio na sprzęcie komputera, nie potrzebując systemu operacyjnego jako warstwy pośredniczącej. W przypadku “hypervisor bare metal” mówimy o hipernadzorcy, który jest zainstalowany bezpośrednio na sprzęcie, co zapewnia efektywność i bezpośredni dostęp do zasobów sprzętowych.

Bare Metal Server

Bare metal server to fizyczny, dedykowany serwer komputerowy, na którym nie działa żaden system operacyjny ani hipernadzorca. Tego rodzaju serwery są często wybierane ze względu na wysoką wydajność i kontrolę nad sprzętem, co jest istotne w przypadku aplikacji wymagających bezpośredniego dostępu do zasobów sprzętowych. “Bare metal servers” to pluralistyczne odniesienie do tego rodzaju serwerów.

  • Szukasz dodatkowych informacji?

    Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl