Wsparcie procesów decyzyjnych w oparciu o systemy pracy grupowej MS Sharepoint – Geotechnology

 

Elektroniczne systemy pracy grupowej pozwalają na częściową lub całkowitą automatyzację procesów wewnątrz firmy, czyli eliminację pracy manualnej i związanych z tym pomyłek, opóźnień, bezproduktywnego powtarzania tych samych czynności. Wciąż szeroko wykorzystywany  papierowy obieg dokumentów stwarza ryzyko gubienia dokumentów, niedotrzymywania terminów, pomyłek przy wypełnianiu dokumentów, większy nakład pracy przy analizowaniu złożonych wniosków. W systemach papierowych lub opartych o pocztę elektroniczną i Excela może się zdarzyć, że dokumenty trafią w ręce osób niepowołanych.

 

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl