Systemy pracy grupowej

Oferowane przez Geotechnology systemy wspierające pracę grupową pozwalają na częściową lub całkowitą automatyzację procesów wewnątrz firmy. Nasze rozwiązania zastępują papierowy obieg dokumentów, który stwarza ryzyko gubienia dokumentów, niedotrzymywania terminów, pomyłek przy ich wypełnianiu. W systemach papierowych lub opartych o pocztę elektroniczną i Excela może się zdarzyć, że dokumenty trafią w ręce osób niepowołanych. Dzięki naszym usługom eliminujemy pracę manualną i związane z nią pomyłki, opóźnienia, bezproduktywne powtarzanie tych samych czynności zmniejszając jednocześnie nakład pracy niezbędny do analizowania złożonych wniosków.

Każde z wachlarza systemów zarządzania dokumentami (ang. Document Management System) wdrażanych przez Geotechnology powoduje, że informacje nie giną, postęp prac jest nadzorowany, użytkownicy systemu mają więcej czasu na analizę zagadnień. Ponadto w oferowanych systemach DMS możemy określić prawa dostępu do informacji a także zakres odpowiedzialności osób na poszczególnych stanowiskach dzięki czemu możliwa jest kontrola jakości pracy np. czas odpowiedzi na zadanie, ilość przetworzonych dokumentów/wniosków itp.

Starając się dopasowywać technologię do wymagań klientów dobieramy duże rozbudowane systemy DMS jak Microsoft Sharepoint lub mniejsze rozwiązania stanowiące odpowiedź na jedno konkretne wymaganie klienta np. budowę Workflow.

Zarówno proste jak i skomplikowane systemy DMS pozwalają na przetwarzanie dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne).

W oparciu o Microsoft Sharepoint Server budujemy webowe platformy aplikacyjne dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Najczęściej Sharepoint pełni w nich rolę scentralizowanego portalu intranetowego dając użytkownikom dostęp do repozytorium dokumentów, ustrukturyzowanych danych, aplikacji biznesowych w tym systemu obiegu dokumentów oraz przepływów pracy (ang. Workflow).

 

Geotechnology - Systemy pracy grupowej

Systemy pracy grupowej

Copyright © 2020 Geotechnology Sp.z o.o. Sp.k - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl