Projektowanie i wdrożenie

Wdrożenie rozwiązania informatycznego to nie jedynie montaż i konfiguracja sprzętu. Cały proces jest znacznie bardziej złożony i wymagający. Wiele firm zarówno oferujących jak i korzystających z tego rodzaju usług błędnie postrzega ten proces. Usługa wdrożenia jest jedynie etapem całego przedsięwzięcia.

Jedynie odpowiednio przemyślany oraz zaplanowany proces zapewnia poprawność działania implementowanego rozwiązania, optymalizuje pracę w przedsiębiorstwie, ale także zapewnia satysfakcję Klienta. Prawidłowo przeprowadzone wdrożenie nie może powodować przestojów aktualnej pracy firmy, ale także powinno przynieść zaplanowany efekt w możliwie najkrótszym czasie.

Prace wdrożeniowe możemy podzielić na kilka etapów:

  1. Pierwszym według nas najważniejszym jest konsultacja, a więc dokładna analiza biznesowa przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenie audytu infrastruktury informatycznej przedmiotowego przedsiębiorstwa.
  2. Kolejnym etapem jest wykonanie projektu oraz dobór odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania. Na tym etapie wykorzystywane są informacje, raporty i analizy pozyskane w procesie konsultacji. Starannie i rzetelnie przeprowadzony proces konsultacji umożliwi dobór optymalnego sprzętu tzw. „uszycie rozwiązania na miarę”.
  3. Właściwy etap całego procesu – czyli wdrożenie. Staranność, dokładność i poprawność jego wykonania w oparciu o właściwą wiedzę i doświadczenie są kluczowe dla sprawnego i należycie wykonanego wdrożenia całego systemu. Wszystkie kroki wykonywane w sposób przemyślany i we właściwej kolejności gwarantują sprawne wdrożenie i mają decydujący wpływ na działanie systemu jako całości w przyszłości. Na tym etapie nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek przestoje i niezaplanowane ruchy!
  4. Ostatnim krokiem są szkolenia użytkowników i administratorów zaimplementowanego rozwiązania. Jest to etap często niezbędny ze względu za złożoność wprowadzanych zmian.

Geotechnology - Projektowanie i wdrożenie

Projektowanie i wdrożenie

Copyright © 2021 Geotechnology Sp.z o.o. Sp.k - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl