Umowa SLA na świadczenie usług IT. II część

Wracając do tematu tworzenia umów SLA – I części artykułu, tym razem omówiona zostanie umowa o świadczenie usług informatycznych SLA, zalety zawierania takich umów, oraz jak uniknąć typowych błędów przy tworzeniu tego typu dokumentów.

Umowa Service Level Management – jakie są jej zalety?

Promuje gwarancje

Umowa na usługi informatyczne zawiera korzystny aspekt jakim jest bezpieczeństwo. Obaj mają ochronę prawną popartą umową, aby zapobiec lub ukarać niezgodność.

Umowa między firmami o świadczenie usług może zawierać adnotację na temat jakości usług oraz ewentualnych kar jeśli nie zostaną spełnione choćby w stopniu minimalnym. Na przykład klient może nałożyć grzywnę na firmę informatyczną, która nie zagwarantowała minimalnej jakości usługi określonej w umowie. Jeśli chodzi o sprzedawcę, są one chronione przed nadmiernymi żądaniami ze strony kontrahenta, takimi jak te dotyczące większej liczby wyników lub niewłaściwych roszczeń.

Umowa SLA na świadczenie usług IT. II część

Tworzy przejrzystość

Umowa IT na której widnieją podpisane przez kontrahentów i dostawców zobowiązania zapewnia przejrzystość relacji między firmami. Jest to bezpośrednio związane z projekcją celów i wskaźnikami jakości ustalonymi w pierwotnej umowie.

Na przykład, jeśli firma sprzedająca w chmurze oblicza minimalną dostępność na poziomie 99% czasu działania platformy, klient będzie dysponował jasną metryką do oceny wydajności usługi.

Nawiasem mówiąc, pomiar w czasie rzeczywistym wykonywany przez SLM (Service Level Management) jest ważny, aby zachęcić do integracji między kontrahentem a dostawcą. Obie zaczynają współpracować od planowania do projektowania rozwiązań ukierunkowanych na wyniki przewidywane w umowie.

Zwiększa wiarygodność

Umowa IT, która zawiera podpisane gwarancje zapewnione przez dostawcę, jest częścią koniecznego dojrzewania IT. Relacje między umawiającymi się stronami i dostawcami usług zaczynają generować większą wiarygodność, idąc dalej niż dostarczanie dobrych wyników.

Jakość nie jest już postrzegana tylko podczas i po dostarczonej usłudze, ale wcześniej uzgodniona, ponieważ klient dokładnie wie, czego się spodziewać.

Ponadto pozytywnie wpływa na reputację firm IT, dodając ważne wartości związane z zaufaniem i profesjonalizmem. Znajduje to odzwierciedlenie w utrzymaniu i zadowoleniu klientów, zwłaszcza jeśli uzgodnione oczekiwania zostaną przekroczone.

Sprzyja to firmom każdej wielkości

Umowa o świadczenie usług informatycznych SLA jest ważna dla zapewnienia jakości dostarczanych wyników dla każdego klienta, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na przykład ustanowienie tych umów zwiększa pewność mikroprzedsiębiorcy, który potrzebuje usługi IT, ale w przeszłości mógł mieć problemy ze stabilnością, dostępnością i wsparciem.

Tym samym świetni gracze, którzy wymagają najwyższych wskaźników, są wspierani przez kontrakt i są bardziej chronieni przed dostawcami, którzy nie radzą sobie z wymaganiami.

Kontrakt IT na z góry ustanowionym poziomie i jakości usług pozwala uniknąć niepotrzebnych obaw, a jakość usług jest postrzegana przez konsumenta końcowego, ponieważ firmy są najlepiej obsługiwane, a dostawcy gwarantują ich wiarygodność na rynku.

9 typowych błędów zawierania umów SLA

Niestety, umowa między firmami o świadczenie usług nie zawsze napisana jest w sposób właściwy i uczciwy, wiele umów dotyczących poziomu usług pozostawia wiele do życzenia i faktycznie nie zapewnia ochrony wymaganej przez klienta.

 • Nie pozwól usługodawcy sporządzić umowy dotyczącej poziomu usług. Istotne jest, aby klienci przechodzili przez proces decydowania o tym, jakie usługi muszą być świadczone, w jaki sposób należy je zapewnić, kiedy, gdzie i komu.
 • Nie pozostawiaj przygotowania umowy o świadczeniu usług do ostatniej chwili. Umowa dotycząca poziomu usług powinna mieć priorytet i powinna zostać opracowana na początku procesu. W ostatniej chwili wprowadzenie ścisłej umowy SLA może skłonić dostawcę usług do zrewidowania swoich cen w górę.
 • Nie dążyć do absolutnej doskonałości. Umowa o świadczenie usług informatycznych powinna zawierać informacje, które poziomy usług są najważniejsze. Podczas opracowywania nie należy oczekiwać nierealistycznie wysokiego poziomu wykonania usługi, ponieważ może to (a) nie być konieczne i (b) prowadzić do wzrostu ceny. W umowie musi być wystarczająca ilość dla usługodawcy, inaczej relacja nie będzie działać od samego początku. Pamiętaj, że najlepszym rezultatem jest długotrwała i obustronnie korzystna relacja z usługodawcą.
 • Nie przesadzaj! Pamiętaj, że ktoś ze strony klienta musi monitorować poziomy usług i zgodność z przepisami przez dostawcę usług. Jeśli podasz zbyt wiele szczegółowych poziomów usług, których nie możesz skutecznie monitorować (z powodu braku ludzi / ekspertyz itp.), Wtedy skuteczność umowy SLA jest zmniejszona.
 • Nie ma poziomów usług bez pewnego rodzaju reżimu wyrównawczego. Uwzględnij kredyty na usługi: musi istnieć zachęta dla usługodawcy, aby działał lepiej.
 • Nie ma zbyt długich okresów pomiaru poziomu usług.
 • Kontrakt IT, w którym mierzona jest wydajność przez wiele miesięcy, zanim pojawi się jakiekolwiek prawo do wartości kredytu, może prowadzić do tego, że klient będzie musiał odstawić poniżej standardowej wydajności przez długi okres czasu bez żadnego prawa do środka naprawczego wynikającego z umowy.
 • Zachowaj ostrożność, jeśli chcesz oprzeć poziomy usług u zewnętrznego usługodawcy na niewiążących wewnętrznych poziomach usług. Czasami organizacje mają własne wewnętrzne poziomy usług, które nie są prawnie egzekwowalne, ale są używane jako wytyczna dla spodziewanego poziomu usług, które mają być zapewniane przez jedną część organizacji innej organizacji (np. Funkcja IT lub HR). Nie ulegaj pokusie, aby zastosować je do zewnętrznego usługodawcy, nie biorąc pod uwagę, w szczególności, celów biznesowych związanych z usługami.
 • Poprawna umowa na usługi informatyczne zawiera określone poziomy usług, które realnie odzwierciedlą Twoje cele. Nie zapominaj o nich. Jeśli przytłaczającym celem biznesowym jest oszczędzanie pieniędzy, upewnij się, że poziom usług jest skoncentrowany na osiągnięciu tego.
 • Zawsze dołączaj prawo do zakończenia w przypadku krytycznej awarii i dokładnie określ, co oznacza “krytyczna awaria”. Możesz nie chcieć użyć tego prawa, ale jeśli wydajność usługi jest niska, będziesz zadowolony, że masz ją w umowie.

Jeśli podoba Ci się nasz artykuł, upewnij się, że uzupełniłeś tę lekturę, widząc, jak IT może pomóc Twojej firmie w czasach kryzysu.

Zawieranie umowy SLA może być trudnym procesem – ponieważ często obejmuje dokumentowanie procesów, które wcześniej powstały w sposób organiczny wewnątrz organizacji. Ale jeśli pamiętamy o celach biznesowych i postępujemy zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym artykule, wszelkie kontrakty IT z dostawcami, umowy o świadczenie usług informatycznych z kontrahentami, które sporządzamy, powinny poprawić relacje biznesowe z usługodawcą i pomóc w uzyskaniu pożądanej usługi.

 • Szukasz dodatkowych informacji?

  Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl