Sztuczna inteligencja w oku kamery

Sztuczna inteligencja w oku kamery? W dzisiejszych czasach ten zwrot nie brzmi już tak zastanawiająco jak kiedyś. Wykorzystanie mechanizmu sztucznej inteligencji nabrało tempa przez pandemię COVID-19 i wpłynęło na serię procesów usprawniających pracę ludzką.

Technologia MOBOTIX i jej sztuczna inteligencja

Technologiamobotix MOBOTIX oferuje znacznie więcej niż tylko rozwiązania wizyjne w postaci kamer do monitoringu. MOBOTIX zapewnia dopasowane rozwiązanie, dostosowane do Twojej firmy oraz specyficznych aktualnych wymagań.

Epidemia COVID-19 na stałe zmieniła świat, a przede wszystkim nas. Wymagania higieniczne i społeczne, zaimplementowane w okresie pandemii prawdopodobnie pozostaną z nami na zawsze, aczkolwiek ich forma może być różna. Pandemia kojarzy nam się w głównej mierze z maseczkami, zakazami, bądź ograniczeniem zgromadzeń czy wszechobecnym badaniem temperatury. Dla wielu obszarów naszego życia takich jak służba zdrowia, miejsca użyteczności publicznej, lotniska, szkoły, czy handel i gastronomia specyficzna forma owych „obostrzeń” pozostanie. Zmienia się jednak forma egzekwowania, która w wielu miejscach została zastąpiona mechanizmami wyposażonymi w sztuczną inteligencję.

Ograniczenia liczby osób

Analityka zaimplementowana w produktach serii MOBOTIX 7 jest wyposażona w szereg nowych funkcjonalności, które są odpowiedzią na wymagania pandemicznego świata.

Pierwszą z nich jest możliwość liczenia osób w określonym obszarze. Funkcjonalność służy do określenia aktualnej liczby osób w danym obszarze w czasie rzeczywistym. Wśród najważniejszych cech możemy wyróżnić:

 • monitorowanie wejść i wyjść z danego obszaru, przy pomocy wielu kamer tworząc spójną liczbę końcową,
 • możliwość zintegrowania systemu z wyświetlaczami bądź sterowaniem, co uniemożliwia na wejście dodatkowym osobom powyżej limitu.

Dystans społeczny z MOBOTIX

Opróczsztuczna inteligencja monitorowania liczby osób w danym obszarze technologia MOBOTIX 7 umożliwia monitorowanie poszczególnych stref pod kątem dystansu społecznego czy przestrzegania prawidłowych odległości pomiędzy ludźmi.

Warto zwrócić uwagę na to, że:

 • monitorowanie dystansu społecznego odbywa się w czasie rzeczywistym,
 • nie ma ograniczeń co do liczby obszarów zainteresowania takich jak kolejki do kas czy poczekalni,
 • w przypadku przekroczenia zdefiniowanych przez użytkownika wartości progowych następuje automatyczne wywołanie alarmu.

Obowiązek zakrywania ust w przestrzeniach wspólnych

W trakcieai pandemii ważne były nie tylko liczba osób i odstępy między nimi, ale w wielu przypadkach wymagana była również maska na twarzy. Zachęcano do zakrywania i ochrony ust/nosa, a w niektórych przypadkach konieczne było sprawdzenie zgodności masek. Ponadto nadal istnieją strefy wrażliwe, które muszą być szczególnie chronione, takie jak strefy sterylne, opieka zdrowotna lub magazyny. Funkcjonalność, do której wykorzystywano sztuczna inteligencję zaimplementowaną w urządzeniach MOBOTIX 7 umożliwiającą wykrywanie twarzy osób znajdujących się w danym obszarze, zarówno zamaskowanych, jak i niezamaskowanych twarzy. Funkcję tą można używać zarówno do celów statystycznych (aby poznać liczbę osób w danym obszarze), jak i do celów bezpieczeństwa (na przykład w celu uniknięcia możliwości otwierania drzwi w przypadku osób z częściowo zakrytymi twarzami lub ponownie w celu wykrycia obecności twarzy nie zakrytych środkami ochrony osobistej, takimi jak maska). Wspomniane procesy mogą być wykorzystywane w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. W przypadku nie dotrzymania obowiązujących procedur wywoływany jest alarm.

Pomiar temperatury ciała w sztucznej inteligencji MOBOTIX

Kolejną z funkcjonalności możliwą do uruchomienia na urządzeniach z serii MOBOTIX 7 jest funkcja pomiaru temperatury promieniowania cieplnego ludzi i obiektów w całym obszarze monitorowania. Technologia termiczna MOBOTIX nie zastępuje urządzeń medycznych, ale może pomóc w analizie sytuacji krytycznych w celu podjęcia decyzji o dalszych działaniach. Biorąc pod uwagę warunki otoczenia i stosując promiennik ciała doskonale czarnego, na powierzchniach o temperaturze od 30 do 45 stopni Celsjusza można osiągnąć dokładność pomiaru około 0,3 stopnia Celsjusza.  Kamery MOBOTIX automatycznie alarmują, gdy temperatura przekroczy lub spadnie poniżej określonych limitów.

Najważniejsze cechy funkcjonalności:

 • alarm w przypadku przekroczenia lub spadku poniżej określonych zakresów temperatur,
 • wyzwalacze zdarzeń (alarm, komunikat sieciowy, aktywacja wyjścia przełączającego),
 • badanie przesiewowe za pomocą specjalnych okien TR lub pełnego obrazu czujnika.

 

Wykorzystanie technologii oferowanej przez MOBOTIX 7 wzbogaconej o procesy sztucznej inteligencji wspierają codzienną pracę ludzką. Nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że maszyny są w stanie zastąpić ludzi w pracy jednak są im bardzo pomocne.

MOBOTIX może mieć szerokie zastosowanie w Twojej organizacji lub przedsiębiorstwie. Opisane w dzisiejszej publikacji funkcjonalności to wybiórczy zestaw możliwości. Jeśli zastanawiasz się jak wdrożyć procesy sztucznej inteligencji i MOBOTIX w swojej firmie Skontaktuj się nami! Dobierzemy rozwiązania najlepiej odpowiadające potrzebom.

Arkadiusz Nowak, Wiceprezes
w Geotechnology IT Group

 

 • Szukasz dodatkowych informacji?

  Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl