SIEM – co to jest?

Analityka ruchu internetowego od dłuższego czasu jest podstawą efektywnego prowadzenia działalności. Jest ona także niezmiernie ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Wykorzystywane są do tego często systemy SIEM.

System SIEM

System SIEM (Security Information and Event Management) to rodzaj oprogramowania zaprojektowanego do monitorowania, analizy i zarządzania zdarzeniami związanymi
z bezpieczeństwem w infrastrukturze informatycznej organizacji. SIEM integruje dane z różnych źródeł, takich jak logi systemowe, zdarzenia bezpieczeństwa, dane sieciowe
i aplikacyjne, aby zapewnić kompleksowe widoki i analizę aktywności cybernetycznej.

SIEM Cybersecurity

SIEM Cybersecurity  odnosi się do wykorzystania systemu SIEM w celu zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego organizacji. Systemy SIEM umożliwiają wykrywanie
i reagowanie na zagrożenia oraz incydenty bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, poprzez analizę zdarzeń i generowanie alertów w przypadku podejrzanej aktywności.

Opensource SIEM

Opensource SIEM odnosi się do oprogramowania SIEM udostępnionego na zasadach otwartego kodu źródłowego. Istnieje kilka opensource’owych rozwiązań SIEM
dostępnych na rynku, które umożliwiają organizacjom korzystanie z funkcji monitorowania i analizy bezpieczeństwa bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów licencyjnych. Przykłady opensource’owych systemów SIEM obejmują ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Graylog, OSSIM (Open Source Security Information Management) i wiele innych. Oprogramowanie opensource SIEM umożliwia dostosowanie i rozwijanie funkcjonalności według indywidualnych potrzeb organizacji.

 

 

  • Szukasz dodatkowych informacji?

    Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl