Projektowanie i wdrażanie sieci teleinformatycznych – w odpowiedzi na współczesne potrzeby biznesu

Polska branża teleinformatyczna w liczbach

Biorąc pod uwagę ubiegłe lata, polska branża teleinformatyczna to jedna z najlepiej rozwijających się branż w Europie. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zanotowała wzrost na poziomie ponad 8,5% osiągając wynik ok. 16,7%. Krajowa gospodarka zyskuje przewagę nad zagranicznymi w obszarze niskich kosztów pracy i wsparcia zyskanego dzięki funduszom europejskim. Sektor ICT odpowiada za 6% PKB i nabiera znaczenia na rynku międzynarodowym, zawdzięczając sukces rosnącemu w siłę eksportowi. W 2014 roku wartość eksportu osiągnęła wynik prawie 52 mld zł, a głównym jego przedmiotem stał się sprzęt telekomunikacyjny i sprzęt elektroniczny.

Projektowanie i wdrażanie sieci teleinformatycznych

Na przyjazne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce składa się dobra kondycja gospodarki, która przeżywa dynamiczny rozwój, a także stabilność ekonomiczna oraz sam charakter sektora teleinformatycznego. Specjaliści z sektora ICT proponują rozwiązania nie tylko dla firm funkcjonujących na terenie Polski, ale także inwestorów spoza jej granic. Struktura i parametry określające sieć teleinformatyczną  są zmienne i dynamiczne, przez co poprzeczka dla administratorów sieci zajmujących się gromadzeniem danych IT w firmie jest nieustannie podwyższana. Duże wyzwanie stanowi również prawidłowa interpretacja zebranych danych, która przekłada się na wartość biznesową i pomaga firmie w optymalizacji procesów wpływających na osiągane wyniki. Sprawne zarządzanie strukturą IT to jeden z fundamentów niezbędnych do stworzenia elektronicznego ekosystemu umożliwiającego pracę nad wzrostem wydajności sprzętu, jego konfiguracją oraz dbałością o bezpieczeństwo danych.

Od projektu do wdrożenia

Nowoczesne rozwiązania IT odpowiadają na potrzeby współczesnego biznesu i potrafią zmienić jego oblicze o 180 stopni. I nie chodzi tu tylko o poprawę efektywności pracy, czy automatyzację pewnych procesów. Wdrożenie odpowiedniego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego umożliwia weryfikowanie nie tylko aktualności, ale także przydatności wszelkich gromadzonych danych, czy ich integrację z informacjami pochodzącymi z zewnątrz.

Jako fachowcy z zakresu projektowania, wdrażania i administrowania sieci  teleinformatycznych za każdym razem stajemy przed ogromnym wyzwaniem. Istnieje bowiem wiele potencjalnych problemów związanych z konfiguracją, wydajnością, czy bezpieczeństwem sprzętu i oprogramowania. Proces wdrażania organizacji zasobów informacyjnych, która opiera się na zintegrowanych systemach zarządzania, wymaga olbrzymiej wiedzy, kompetencji oraz doświadczenia wszystkich osób w niego zaangażowanych – wyjaśnia XY,  pracownik firmy Geotechnology.

Wspomnianymi kompetencjami oraz wiedzą mieliśmy okazję pochwalić się podczas projektu wykonywanego w Angoli. Wygraną w konkursie ofert zawdzięczaliśmy przygotowaniu spójnej i kompleksowej oferty, która nie miała sobie równych na tle konkurencji. Niewiele firm chciało podjąć się zarówno dostawy oraz administracji, jak i prac wykonywanych na miejscu. Jako firma wykazaliśmy się szerokim spektrum kompetencji. Zaproponowaliśmy wsparcie w pracach związanych z audytem lokacji, pracach projektowych, a także monterskich i naprawczych, na samym wdrożeniu i instalacji sprzętu kończąc. Jakie prace wykonaliśmy w ramach wspomnianego projektu?

Szczegóły projektu realizowanego w Angoli

W lutym tego roku zakończyliśmy udział w tworzeniu części teleinformatycznej projektu, jakim była budowa Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Angoli. Celem projektu było uruchomienie uczelni pod kątem teleinformatycznym.

Decydując się na udział w projekcie i podejmując decyzję o przedstawieniu swojej oferty, byliśmy świadomi wyzwań, z którymi mieliśmy się zmierzyć. Pierwszym z nim była lokalizacja oraz transport niezbędnego do wykonania pracy sprzętu. Pojawiły się trudności komunikacyjne po stronie angolskiej i chińskiej, będącymi wykonawcami budynków, odpowiedzialnymi także za ich okablowanie. Konieczne było uzyskanie zgód w Polsce i Angoli związanych z wysyłką sprzętu. Udział w przedsięwzięciu stanowił dla nas wyzwanie również z racji jego skali.

Jest to największy polski projekt rozwojowy realizowany na terenie Afryki Subsaharyjskiej. Jesteśmy dumni, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do budowy publicznej, wyższej uczelni technicznej kształcącej przyszłych inżynierów, którzy otrzymają dyplomy morskie. Choć w trakcie wykonywania prac natrafiliśmy na trudności, doskonale sobie z nimi poradziliśmy i zyskaliśmy satysfakcjonujący wszystkich efekt – mówi XY, pracownik firmy Geotechnology.

Wszystkie pojawiające się trudności udało się pokonać dzięki profesjonalnemu podejściu, cierpliwości, a także ogromnej motywacji do działania.

W jakich obszarach wspieraliśmy tworzenie akademii? Nasza odpowiedzialność spoczywała na opracowaniu i przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz wykonaniu prac instalacyjnych i wdrożeniowych. Wykonywane prace obejmowały infrastrukturę kablową – LAN oraz światłowody.

Przygotowaliśmy projekty techniczne dla infrastruktury sieci LAN i WLAN, a także dla telefonii VOiP oraz infrastruktury produkcyjnej. Dodatkowo wykonaliśmy prace instalacyjne w zakresie montażu Access Pointów na terenie uczelni i zainstalowaliśmy bezprzewodową sieć WiFi. Poprawiliśmy także 25% infrastruktury pasywnej i położyliśmy od nowa wszystkie światłowody, które zostały błędnie przygotowane przez podwykonawcę z Chin – dopowiada XY, pracownik firmy Geotechnology.

Jak wyglądał harmonogram naszych prac?

Wybór oferty miał miejsce w grudniu 2013 roku. Prace, w postaci podpisania umowy,  rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku. Tego samego roku, w październiku przeprowadziliśmy audyt. Sprzęt pojawił się na miejscu realizacji projektu w pierwszej połowie 2015 roku. Wówczas rozpoczęliśmy proces wdrażania, gdzie w pierwszym etapie byliśmy odpowiedzialni za pięć budynków, w drugim z kolei za dwa laboratoria, basen, akademik, bibliotekę oraz budynki mieszkalne. Uczelnia została oficjalnie otwarta w październiku 2015 roku. Łącznie kompleks budynków to teren o powierzchni 90ha. Same budynki akademickie zajęły 50 tys. m2. W skład całego kompleksu wchodzą takie budynki, jak Centrum Symulatorów Okrętowych, 30 tematycznych laboratoriów, Centrum Ratownictwa Morskiego i Przeciwpożarowego, Centrum siłowni okrętowej, osiedle dla kadry akademickiej, akademiki oraz infrastruktura techniczna. Ostateczne prace wdrożeniowe zakończyliśmy w styczniu tego roku.

Na uwagę zasługuje także wielkość projektu. Jego wartość w zakresie hardware wyniosła 4 mln zł, z kolei w zakresie usług 1 mln zł.

Podczas realizacji projektu korzystaliśmy z narzędzi CISCO, NetApp, APC, Quantum. Dużym sukcesem było dla nas  terminowe dopełnienie wszystkich zobowiązań. Owocem naszej pracy stało się uruchomienie uczelni w zakresie teleinformatycznym.

 

  • Szukasz dodatkowych informacji?

    Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl