Proces wytwarzania oprogramowania – fazy

Potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw zmieniły się wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na technologię IT. Tradycyjny, solidny, stosowany od dziesięcioleci, proces wytwarzania oprogramowania – SDLC (ang. software development lifecycle) jest zastępowany przez nowe metodologie programowania umożliwiające szybsze tworzenie aplikacji. Zmieniają się więc schematy nowoczesnych przedsiębiorstw – te sięgają po model szybkiego rozwoju aplikacji wykorzystujący zwinne procesy (ang. Rapid Application Development – RAD).

Cykl wytwarzania oprogramowania – jak przebiega proces?

W odpowiedzi na zmieniające się tempo potrzeb przedsiębiorstw cykl wytwarzania oprogramowania zmienił się i zaoferował prostsze podejście do tworzenia aplikacji, które wymaga mniejszej ilości kodowania i jest bardzo elastyczne. Które podejście sprawdza się najlepiej? Odpowiedzią niech będzie obserwowane na rynku szybkie przestawienie się z tradycyjnego na nowoczesny proces tworzenia oprogramowania RAD.

Podejście Rapid Application Development opiera się na szybkich cyklach prototypowania, powtarzalnych testach użytkowników i wykorzystania gotowych komponentów oprogramowania. Platforma RAD umożliwia błyskawiczne przygotowanie makiet wizualnych dzięki gotowym motywom, szablonom, widżetom i responsywnym projektom, jednocześnie generując oparty na standardach kod front-end. Pozwala na bezproblemową, bezpieczną i skalowalną integrację ze standardowymi systemami korporacyjnymi z wykorzystanie API. To skraca cykl tworzenia oprogramowania pozostawiając jednocześnie klientowi możliwość iteracyjnego kontrolowania budowanej aplikacji.

Fazy produkcji oprogramowania 

Modelowanie biznesowe – zaczynamy od sprawdzenia w jaki sposób informacje przepływają w firmie klienta. Tu konieczna jest współpraca z zespołem klienta, aby odkryć, jak informacje i dane zasilają procesy, w jaki sposób są generowane, kto z nich korzysta i dlaczego.

Modelowanie danych – teraz konieczne jest zidentyfikowanie kluczowych danych w firmie, zdefiniowanie ich i pogrupowanie. Proces produkcji oprogramowania wymaga, aby na tym etapie opisać atrybuty każdej grupy danych i przypisać im wzajemne relacje.

Modelowanie procesu – to faza w której ustalany jest przepływ informacji, określenie jego etapów i możliwości podejmowania decyzji użytkowników biorących udział w procesie. Na tym etapie można jeszcze wpływać na dane dodając wyjątki lub ograniczając dane źródłowe. W samym przepływie konieczne jest uwzględnienie wszystkich możliwych decyzji użytkowników.

Generowanie aplikacji  – to moment w którym zespół programistów dysponujący modelami danych i opisem procesu zaczyna faktycznie konstruować oprogramowanie. Podczas tej fazy produkcji oprogramowania, programiści zaczynają tworzyć komponenty i prototypy pokazując cyklicznie efekty pracy klientowi. Do prototypów ekranów, formularzy i list, dodawane są mechanizmy do automatyzacji przekształcając modele procesów w rzeczywisty, działający kod.

Testowanie – im bardziej zaangażujemy klienta w proces wytwórczy oprogramowania w pierwszych 4 fazach tym mniej niespodzianek będziemy mieli podczas testów. Nie mniej dopiero teraz użytkownicy mogą dokładnie przyjrzeć się każdemu nowemu komponentowi i dokładnie zbadać czy odpowiada on ich wymaganiom. Istotne jest przetestowanie interfejsów między wszystkimi komponentami. Jeśli wymagane jest wprowadzenie zmian lub poprawek potrzebne są kolejne iteracje generowania aplikacji i testów.

  • Szukasz dodatkowych informacji?

    Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl