Najważniejsze nowości Veeam Backup&Replication v12

Co to jest Veeam Backup & Replication?

Veeam Backup & Replication to kompleksowe rozwiązanie do ochrony danych i odzyskiwania ich po awarii. Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe na poziomie obrazów maszyn fizycznych, wirtualnych oraz chmurowych i przywraca z nich dane.  Oprogramowanie Veeam zostało zaprojektowane tak, aby zminimalizować transfer danych oraz zużycie zasobów, dzięki czemu można zdecydowanie zminimalizować koszty pamięci masowej, a także czas odzyskiwania danych w przypadku zaistniałej awarii.  Dzięki Veeam Backup & Replication otrzymamy scentralizowaną konsolę do administrowania procesami tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania i replikacji we wszystkich obsługiwanych platformach czyli: wirtualnych, fizycznych, a także tych w chmurze.  Konsola ta, umożliwia także automatyzację i planowanie rutynowych operacji chroniących dane. Integruje się także z rozwiązaniami alarmującymi i generującymi raporty zgodności.


Premiera Veeam Backup & Replication V12!

Dokładnie 14 lutego 2023 firma Veeam zaprezentowała nową odsłonę sztandarowego oprogramowania Veeam Backup & Replication. Ma ona ponad 500 usprawnień w różnych obszarach, niektóre z nich przedstawiamy poniżej.

Najważniejsze zmiany w Veeam Backup & Replication V12.

Jedną z najistotniejszych funkcji w wersji 12 jest przenoszenie lub kopiowanie maszyn wirtualnych – technologia VeeamMover.  Umożliwiła to opracowana przez firmę Veeam nowa technologia VeeaMover, opierająca się na klonowaniu bloków za pomocą systemów ReFS (Windows) i XFS (Linux). Jest to tak ważne dlatego, że wdrażając repozytoria wykorzystujące daną formę klonowania blokowego, można obecnie przenosić dane kopii zapasowych nie bojąc się o utratę miejsca, które zostało zaoszczędzone podczas klonowania blokowego. Dzięki temu jest możliwość przeniesienia zadania tworzenia kopii zapasowej z jednego repozytorium do drugiego, przy zachowaniu klonowania blokowego. Jest także możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych z jednego zadania tworzenia kopii zapasowej do drugiego, nie tracąc danych z poprzedniego łańcucha kopii zapasowych.

Kolejna zmiana to wprowadzenie nowej platformy bazodanowej PostgreSQL v14, która tak jak poprzednik SQL Express jest darmowa, ale nie ma limitu rozmiaru ani ograniczeń obliczeniowych, posiada także lepszą wydajność niż SQL Express, który mimo wszystko pozostanie w zastosowaniu, dla użytkowników, którzy nie chcą z niej rezygnować. Początkowo PostgreSQL będzie tylko w VBR i Enterprise Manager (EM), natomiast w kolejnych wydaniach VONE PostgreSQL stanie się częścią VeeamONE (VONE).

Następna, nieco ukryta, ale przydatna funkcja to Apply Retention Now. Dotyczy ona tylko polityk GFS, które mają retencje skonfigurowane w dniach, a nie w punktach przywracania. Działa na repozytoriach i stosuje się do wszystkich “osieroconych” kopii zapasowych z retencją opartą na czasie (dni) w celu zwolnienia miejsce z “osieroconych” kopii zapasowych.

Co jeszcze? Domyślne stały się łańcuchy kopii zapasowych dla poszczególnych maszyn. Z punktu widzenia wydajności, użytkownicy VBR powinni konfigurować zadania do korzystania z tego rozwiązania, niestety często tego nie robią. Nie tylko zwiększona jest wydajność, ale użytkownik wykorzystuje wszystkie dostępne strumienie do swojej podstawowej pamięci masowej. Przeprojektowano również technologię Per-VM, która działa nieco inaczej niż dawniej, tworząc plik .vbm (metadane) dla każdej maszyny wirtualnej zamiast jednego dla całego zadania. Dlatego też należy zauważyć, że zadania Backup Copy będą korzystać tylko z technologii Per-VM. Nie będzie możliwości skonfigurowania zadań kopiowania w inny sposób. Oczywiście istnieją wyjątki np. w przypadku korzystania z klastrów Failover i agentów Veeam.

Inna poprawka dotyczy globalnego wykluczenia maszyny wirtualnej (w menu głównym VBR) – które może być oparte na poszczególnych maszynach wirtualnych lub kontenerach (np. magazynach danych lub znacznikach).

Dodano wsparcie dla redundantnych serwerów Gateway – wszystko, co wymaga Gateway’ów – Object Storage, Dedup, etc – w chwili obecnej można mieć więcej niż 1 serwer Gateway’a dla skalowalności i redundancji.

Wsparcie jest także dla IPv6 – IPv4, które jest domyślne podczas aktualizacji, ale IPv6 jest preferowane podczas wykonywania świeżej instalacji.

 

Oprogramowanie Veeam Backup&Replication v12 stawia Veeam wśród liderów branży kopii zapasowych. Nie tylko podnoszą bezpieczeństwo, ale redukują łączne koszty inwestycji w infrastrukturę kopii zapasowych, co wydaje się duetem doskonałym.

 

  • Szukasz dodatkowych informacji?

    Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl