FlashArray – pamięć masowa dla każdego obciążenia

W dzisiejszym świecie ciągłej i szybkiej pracy w sieci, wszechobecnej pamięci flash i doskonalącej się struktury aplikacji skalowanej poziomo, błyskawiczna, współużytkowana pamięć masowa nowej generacji jest w stanie połączyć sieciową i podłączaną bezpośrednio pamięć masową w jednej, wspólnej architekturze.

Taka struktura konsoliduje odseparowane od siebie zasoby danych i przyspiesza produkcję, procesy DevOps i analizy danych. Pomaga też firmom przejść na architekturę skoncentrowaną na danych, która wspiera generowanie analiz i czerpanie korzyści z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, jakimi są właśnie dane.

FlashArray

PRZYSPIESZENIE APLIKACJI O ZNACZENIU KRYTYCZNYM

Struktura macierzy FlashArray//X opiera się w pełni na technologii NVMe, a dzięki opóźnieniom na poziomie zaledwie 250 μs udostępnia aplikacjom o znaczeniu krytycznym zupełnie nowe poziomy wydajności. Oznacza to szybsze transakcje i atrakcyjniejsze odczucia klientów. Dzięki wbudowanej funkcji Purity ActiveCluster z nieprzerwanej niezawodności klastrów rozległych (metro) w konfiguracji aktywny/aktywny może skorzystać więcej aplikacji.

HIPERKONSOLIDACJA CHMURY

Konfiguracja NVMe pozwala na zagęszczenie wydajności, niezbędne do konsolidacji obciążeń mieszanych w chmurze. Macierz//X obsługuje obecnie niezwykle gęste moduły DirectFlash 18,3 TB, które można wdrożyć bez zakłócania pracy środowiska i cieszyć się pełną wydajnością. Co więcej, zaręczana w oprogramowaniu Purity stała jakość usług oznacza, że klient może konsolidować zupełnie różne aplikacje bez obaw o rywalizowanie o zasoby we/wy.

POŁĄCZENIE WSPÓŁCZESNYCH I PRZYSZŁOŚCIOWYCH APLIKACJI

Firmy korzystają dziś ze standardowych kombinacji  aplikacji biznesowych i nowoczesnych aplikacji internetowych. Kiedyś te dwa światy wymagały diametralnie odmiennych struktur, dzięki macierzom FlashArray//X i technologii NVMe wszystko może jednak działać w jednej architekturze.

SZYBKA, WSPÓŁUŻYTKOWANA PAMIĘĆ MASOWA 

Rozpowszechnienie pamięci flash, szybkich sieci i protokołów umożliwiających dostęp równoległy, takich jak NVMe i NVMe-oF, pozwoliło na zdefiniowanie nowej kategorii pamięci masowej, która łączy pamięć masową SAN i DAS w jednej architekturze. Firma Gartner nazwała tę kategorię „szybką, współużytkowaną pamięcią masową” (ang. shared accelerated storage). Takie rozwiązanie cechuje się prostotą i wydajnością pamięci masowej DAS oraz efektywnością i niezawodnością współużytkowanej pamięci masowej. Dzięki temu z tej samej, skoncentrowanej na danych architektury mogą korzystać zarówno klasyczne, skalowane pionowo aplikacje, takie jak bazy danych i maszyny wirtualne, jak i nowoczesne aplikacje skalowane poziomo, np. analityczne bazy danych NoSQL i farmy kontenerów.  Szybkie sieci w połączeniu z protokołami NVMe i NVMe-oF umożliwiają współużytkowanej pamięci masowej osiągnięcie wydajności na poziomie pamięci lokalnej, a przy tym w pełni odciążają procesory systemu hosta z przetwarzania obciążeń pamięci masowej, co było szczególnie problematyczne w sieciach SAN iSCSI.

FlashArray

SZANSA: OLBRZYMIA KONSOLIDACJA I ELASTYCZNOŚĆ

FlashArray zapewnia maksimum konsolidacji — współużytkowane usługi pamięci masowej bez trudu komunikują się z bezdyskowymi, tradycyjnymi zasobami obliczeniowymi przy użyciu otwartych narzędzi do koordynacji dla całego środowiska. Wyobraźmy sobie infrastrukturę, która nie jest już zbiorem odseparowanych od siebie urządzeń, lecz architekturą zintegrowaną i zautomatyzowaną.

FlashArray

ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ TYLKO NVME

Mimo, że NVMe umożliwia osiągnięcie wydajności architektury prawdziwie równoległej, w ostatecznym rozrachunku jest to tylko protokół. Wprowadzając na rynek macierze FlashArray//X  Pure Storage wyszedł poza dotychczasową architekturę SSD, w której pamięć flash udawała dyski twarde. Zamiast tego umożliwia oprogramowaniu Purity bezpośrednią komunikację z „surową” pamięcią NAND. Architekturę tę nazywamy DirectFlash™. DirectFlash zaimplementowano w trzech komponentach — module DirectFlash Module, półce DirectFlash Shelf i oprogramowaniu DirectFlash Software działającym w rozwiązaniu Purity.

MODUŁ DIRECTFLASH MODULE

DirectFlash Module (DFM) to zaprojektowany przez firmę Pure Storage moduł pamięci flash, który łączy „surową” pamięć flash bezpośrednio z macierzą FlashArray za pośrednictwem protokołu NVMe. W przeciwieństwie do tradycyjnych dysków SSD, w module DFM nie ma kontrolera flash ani warstwy programowej FTL (ang. Flash Translation Layer) — jest tylko czysta pamięć flash. Eliminuje to przydzielanie nadmiarowych zasobów na każdy dysk SSD i przeszkody, które zmniejszają wydajność wszystkich dysków SSD w starszych architekturach. Moduły DFM sprawiają, że oprogramowanie na poziomie systemu widzi 100% dostępnej surowej pamięci flash i ma do niej dostęp.

OPROGRAMOWANIE DIRECTFLASH SOFTWARE

Centrum zarządzania pamięcią flash, które w starszych strukturach było realizowane niezależnie w każdym dysku SSD, teraz odbywa się globalnie w oprogramowaniu DirectFlash Software (DFS). DFS dba o mniejsze zużycie pamięci flash i zarządza nieprawidłowymi blokami na poziomie globalnym, co również ogranicza przydzielanie nadmiarowych zasobów. Zapewnia też szczegółowe harmonogramy dla operacji we/wy i globalne zarządzanie wydajnością, co nadaje tym operacjom deterministycznego charakteru i zmniejsza średnie opóźnienie przez zminimalizowanie liczby powolnych procesów we/wy, które występują często w tradycyjnych architekturach SSD. DFS zarządza wszystkim globalnie, architektura staje się więc szybsza i efektywniejsza.

PÓŁKA DIRECTFLASH™ SHELF 

Architektura DirectFlash została rozszerzona poza obudowę macierzy FlashArray//X. Półka DirectFlash Shelf komunikuje się z podstawową obudową//X za pośrednictwem protokołu NVMe-oF i sieci RoCE Ethernet 50 Gb/s. Umożliwia zwiększanie pojemności i stosowanie modułów DirectFlash Module o różnej wielkości, co staje się ważne z biegiem czasu, gdy rośnie gęstość pamięci flash, a na rynku pojawiają się nowe formy pamięci (na przykład SCM lub QLC).

FlashArray

PURITY — DEFINIOWANE PROGRAMOWO CENTRUM MACIERZY FLASHARRAY

Purity for FlashArray to zdefiniowane programowo centrum macierzy FlashArray//X. Oprogramowanie to udostępnia zaawansowane usługi klasy korporacyjnej w zakresie danych, globalne zarządzanie pamięcią flash za pomocą technologii DirectFlash™ i udoskonalenia wprowadzane w modelu Evergreen™ przy każdej wersji. W rozwiązaniu Purity//FA 5 udostępniono takie funkcje jak ActiveCluster, QoS, File i VVols, natomiast najnowsza edycja Purity//FA 5.1 zapewnia nawet o 20% lepszą ogólną efektywność redukcji danych i funkcję

Snap to NFS do tworzenia snapshots na urządzeniach NFS. Wszystkie dostępne w oprogramowaniu Purity usługi pamięci masowej, interfejsy API i zaawansowane usługi w zakresie danych są wbudowane i zintegrowane z każdą macierzą.

UDOSKONALENIA KOMPRESJI

Najlepsza w branży redukcja danych teraz staje się jeszcze lepsza. Dzięki udoskonalonej kompresji oprogramowanie Purity 5.1 zapewnia dodatkowe oszczędności w obszarze redukcji danych(sięgające 20%). Wystarczy prosta modernizacja bez przerywania pracy systemu, aby oprogramowanie Purity mogło dodatkowo kompresować dane w tle.

Usługi PURITY REDUCE implementują pięć form redukcji danych w trybie inline i post-process, w tym kompresję i deduplikację, aby zredukować objętość danych na poziomie zwykle 2-krotnielepszym niż konkurencja. Przy dynamicznym przydzielaniu zasobów całkowita efektywność sięga tu średnio najlepszego w branży poziomu 10:1. Redukcja danych jest zawsze włączona i działa na blokach o zmiennej wielkości (opartej na 512 B), co umożliwia skuteczne działanie dla różnych obciążeń bez konieczności dostosowywania konfiguracji.

Usługi PURITY ASSURE zapewniają wysoką dostępność, konfigurację RAID-HA o podwójnej parzystości, niepowodujące zakłóceń, zawsze aktywne gwarantowanie jakości usług (QoS) z ograniczeniami oraz szyfrowanie — wszystko to ma umożliwiać utrzymanie stałej wydajności macierzy FlashArray nawet w przypadku awarii i konserwacji komponentów.

Usługi PURITY SECURE sprawiają, że macierz FlashArray spełnia najwyższe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa (dzięki zawsze aktywnemu szyfrowaniu zgodnemu ze standardem FIPS 140-2, certyfikatom NIAP/Common Criteria i funkcji szybkiego blokowania danych). Macierz jest też dobrze przygotowana na nowe przepisy dotyczące ochrony danych, takie jak RODO.

PURITY RUN to platforma do uruchamiania aplikacji w oparciu o macierz FlashArray, która sprawdza się idealnie w przypadku lekkich procesów ukierunkowanych na usługi w zakresie danych. Aplikacje Purity Run obejmują: Windows File Services, Snap to NFS, VM Analytics oraz CAT for SAP.

INTERFEJSY API REST PURITY wykorzystują otwartą platformę, komunikację z chmurą i możliwości integracyjne oprogramowania Purity do zwiększania automatyzacji w oparciu o rozwiązania VMware, Microsoft i narzędzia open source, takie jak OpenStack.

Usługi PURITY PROTECT łączą rozwiązanie Purity ActiveCluster z oszczędzającymi miejsce snapshots, replikacją i politykami ochrony, tworząc kompleksowe rozwiązanie do ochrony i odtwarzania danych, które zabezpiecza dane przed utratą na poziomie lokalnym i globalnym. Wszystkie usługi Purity Protect są w pełni zintegrowane z macierzą FlashArray i wykorzystują wbudowane możliwości redukcji danych.

WINDOWS FILE SERVICES

W oparciu o platformę Purity Run oprogramowanie Purity udostępnia rodzime usługi plików CIFS/SMB i NFS za pośrednictwem w pełni zintegrowanego serwera plików Windows. Funkcja Purity WFS umożliwia pełną konsolidację centrum przetwarzania danych i zastąpienie starszych serwerów plików nowoczesnymi, wydajnymi systemami współużytkowania plików, działającymi bezpośrednio na macierzy FlashArray. Co ważne, funkcje gwarantowania jakości usług (QoS) w oprogramowaniu Purity dają pewność, że dostęp do plików nie wpłynie negatywnie na wydajność aplikacji.

ACTIVECLUSTER — NOWA DEFINICJA PROSTOTY W KLASTRACH ROZLEGŁYCH DZIAŁAJĄCYCH W KONFIGURACJI AKTYWNY/AKTYWNY

Dzięki funkcji Purity ActiveCluster „odtwarzanie” danych może stać się przeszłością. To niezwykle proste rozwiązanie umożliwia uruchamianie aplikacji w trybie aktywny/aktywny na dwóch centrach przetwarzania danych. Innowacyjna struktura rozwiązania ActiveCluster, w tym nasz oparty na chmurze komponent Pure1® Cloud Mediator i pełna integracja z replikacją snapshot, pozwala wszystkim aplikacjom z centrum przetwarzania danych wykorzystać zalety klastrów rozległych (metro). Co ważne, konfiguracja rozwiązania ActiveCluster zajmuje zaledwie minuty, a ono samo nie wymaga zewnętrznego ośrodka i jest objęte subskrypcją Evergreen bez dodatkowych kosztów.

FlashArray

Rozwiązanie ActiveCluster sprawdza się w obrębie centrum przetwarzania danych i między ośrodkami obliczeniowymi. Umożliwia migrację na żywo między dowolnymi dwoma macierzami FlashArray, a także tworzenie klastrów o wysokiej dostępności, obejmujących cztery kontrolery na poziomie stelaża z myślą o zapewnieniu maksymalnej odporności. Rozwiązanie najbardziej uwidacznia swoje zalety w przypadku klastra rozległego — wystarczy wziąć działający wolumin i „rozciągnąć” go na dwa ośrodki oddalone o maks. 241,4 km (150 mil; lub opóźnienie nieprzekraczające 5 ms) bez konieczności jakiejkolwiek dodatkowej konfiguracji. Co więcej, rozwiązanie ActiveCluster jest w pełni zintegrowane z naszą funkcją asynchronicznej replikacją snapshot, co umożliwia skonfigurowanie trzeciej kopii w centrum przetwarzania danych znajdującym się w dowolnym miejscu na świecie.

OTWARTA PAMIĘĆ MASOWA Z AUTOMATYCZNĄ OCHRONĄ, OD ŚRODOWISK LOKALNYCH PRZEZ USUWANIE SKUTKÓW AWARII PO CHMURĘ

Dzięki oferowanym przez Pure Storage otwartym rozwiązaniom do tworzenia snapshot i replikacji tworzenie kopii zapasowych może stać się historią — lub jedynie ostatecznością. Narzędzia Pure pozwalają (1) wykonać snapshot lokalnie na potrzeby natychmiastowego odtwarzania aplikacji albo (2) zareplikować go na dowolną macierz FlashArray lub do centrum usuwania skutków awarii, aby chronić sporządzone snapshots poza siedzibą przedsiębiorstwa. Nowe, przenośne snapshots Pure umożliwiają zapisywanie metadanych niezbędnych do odtwarzania razem z snapshot, dzięki czemu snapshots z macierzy FlashArray można sprawnie przenieść na (3) platformę FlashBlade™ lub (4) dowolne urządzenie NFS, wykorzystując starszy, wycofywany filer. Za pomocą funkcji CloudSnap można będzie przenosić snapshots na platformę AWS w celu tworzenia kopii zapasowych i migracji. Pure stawia na rozwiązania otwarte, dlatego interfejs API DeltaSnap umożliwia najlepszym w swojej klasie zewnętrznym aplikacjom do ochrony danych przyrostowe przenoszenie snapshots Pure na urządzenia ochronne.

PROSTOTA WŁĄCZONA W STRUKTURĘ ROZWIĄZANIA OD SAMEGO POCZĄTKU

FlashArray//X jest w stanie uprościć w zasadzie wszystko. Sprzęt, oprogramowanie i narzędzia do zarządzania chmurą zaprojektowano razem, aby wszystko znakomicie ze sobą współgrało — bez konieczności czytania długich instrukcji obsługi! Oto kilka aspektów, dzięki którym rozwiązanie jest tak łatwe w obsłudze:

FlashArray

ROZWIĄZANIE STWORZONE Z MYŚLĄ O SZYBKOŚCI I INTEGRACJI

FlashArray//X opiera się na bogatych możliwościach integracji poprzednich macierzy z rodziny FlashArray. Rozwiązanie zostało przetestowane i certyfikowane do pracy ze wszystkimi aplikacjami o znaczeniu krytycznym i infrastrukturą chmury.

AUTOMATYZACJA CHMURY W STANDARDZIE

Aby zwiększyć efektywność środowisk obejmujących wiele chmur, automatyzacja jest po prostu niezbędna. Macierz FlashArray//X nie tylko współpracuje z kontenerami i technologiami wirtualizacji, lecz także została wstępnie zintegrowana ze wszystkimi popularnymi narzędziami do koordynacji całego środowiska. Dzięki temu firmy mogą udostępniać pamięć masową na żądanie swoim zespołom produkcyjnym, programistom i analitykom danych.

PRZYSPIESZENIE DEFINIOWANEGO PROGRAMOWO CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH (SDDC) VMWARE

Istnieją dwa główne elementy pozwalające uruchomić środowisko oparte na maszynach wirtualnych i chmurze: woluminy VVols i pakiet vRealize. FlashArray//X bezpośrednio obsługuje woluminy VVols i umożliwia natychmiastową konwersję z systemu plików VMFS na VVols. Technologia VVols nie tylko udostępnia operacje pamięci masowej, takie jak tworzenie snapshots i replikacja, na maszynach wirtualnych, lecz także zapewnia pełne możliwości zarządzania pamięcią masową na podstawie reguł VMware (SPBM) na potrzeby automatyzacji i egzekwowania reguł w chmurze. Dzięki pakietowi vRealize można w pełni zautomatyzować przydzielanie zasobów za pośrednictwem katalogu usług dla użytkowników. W ten sposób maszyny wirtualne są udostępniane jako usługi.

PRZYSPIESZENIE DEFINIOWANEGO PROGRAMOWO CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH (SDDC) VMWARE

Istnieją dwa główne elementy pozwalające uruchomić środowisko oparte na maszynach wirtualnych i chmurze: woluminy VVols i pakiet vRealize. FlashArray//X bezpośrednio obsługuje woluminy VVols i umożliwia natychmiastową konwersję z systemu plików VMFS na VVols. Technologia VVols nie tylko udostępnia operacje pamięci masowej, takie jak tworzenie snapshots i replikacja, na maszynach wirtualnych, lecz także zapewnia pełne możliwości zarządzania pamięcią masową na podstawie reguł VMware (SPBM) na potrzeby automatyzacji i egzekwowania reguł w chmurze. Dzięki pakietowi vRealize można w pełni zautomatyzować przydzielanie zasobów za pośrednictwem katalogu usług dla użytkowników. W ten sposób maszyny wirtualne są udostępniane jako usługi.

OTWARTA AUTOMATYZACJA CAŁEGO ŚRODOWISKA 

Na rynku pojawiła się szeroka gama narzędzi usprawniających koordynację całego środowiska informatycznego. Filozofia firmy Pure w zakresie zarządzania stawia na interfejsy API — każdy element rozwiązań Pure może być kontrolowany za pośrednictwem naszego interfejsu API REST. Zadbaliśmy też o jeszcze większe uproszczenie automatyzacji, wprowadzając integracyjne wtyczki i zestawy narzędzi dla większości popularnych platform koordynacji.

PAMIĘĆ MASOWA W KONTENERACH JAKO USŁUGA — PURE SER VICE ORCHESTRATOR

Kontenery stają się coraz popularniejsze, lecz brak obsługi trwałej pamięci masowej dla kontenerów stanowych grozi spowolnieniem tego trendu. Aby umożliwić obsługę trwałych kontenerów, firma Pure Storage udostępnia wtyczki dla platform Docker, Kubernetes i Mesosphere. Niezwykle płynny charakter środowisk kontenerowych (w których kontenery istnieją nierzadko tylko przez sekundy) wymaga jednak bardziej przemyślanego przydzielania zasobów. Tu właśnie do akcji wkracza nowe narzędzie Pure Service Orchestrator, które umożliwia automatyczne, oparte na regułach przydzielanie zasobów na potrzeby kontenerów w locie, z uwzględnieniem wielu systemów FlashArray i BladeSystem.

OPARTE NA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I USŁUGACH SAAS ZARZĄDZANIE, KOMPLEKSOWE ANALIZY I PREDYKCYJNA POMOC TECHNICZNA 

Dzięki platformie Pure1 można zarządzać pamięcią masową i przeprowadzać na niej analizy z dowolnego miejsca i przy użyciu dowolnego urządzenia — wystarczy się zalogować. Podobnie jak w przypadku usług SaaS również platforma Pure1 natychmiast udostępnia wszystkim klientom nowe wersje i poprawki. Mamy nawet aplikację mobilną, która dostarcza powiadomienia na smartfon użytkownika, jeśli coś wymaga jego uwagi.

GLOBALNE, PREDYKCYJNE FUNKCJE INTELIGENTNE UMOŻLIWIAJĄ PROGNOZOWANIE WYDAJNOŚCI I POMOC TECHNICZNĄ O BARDZO PREWENCYJNYM CHARAKTERZE 

Pure1 Meta™ to silnik sztucznej inteligencji kryjący się za platformą Pure1, który udostępnia funkcje inteligentne pomagające lepiej automatyzować i wspierać pamięć masową oraz nią zarządzać. Dzięki globalnej sieci czujników, która obejmuje tysiące podłączonych macierzy i ponad 1 bilion punktów danych telemetrycznych gromadzonych każdego dnia (ponad 7 PB danych dotyczących wydajności), Pure1 Meta może modelować i charakteryzować zachowania i interakcje określonego obciążenia; koncepcję tę nazywamy „DNA obciążenia”. Technologia Meta przeprowadza analizy i symulacje, aby określić, jak obciążenia w macierzy FlashArray klienta będą ze sobą wchodzić w interakcję, jak będą rosnąć z czasem pod względem pojemności i wydajności i czy w macierzy zmieści się nowe obciążenie. Dodatkowo Meta nieprzerwanie skanuje podłączone macierze w poszukiwaniu oznak problemów i w razie potrzeby informuje o nich dział pomocy technicznej Pure1, aby umożliwić proaktywne rozwiązanie problemów jeszcze przed ich wystąpieniem. Meta przyczynia się do zwiększania niezawodności (dotychczas uniknięto ponad 500 problemów o najwyższym poziomie istotności) i prostoty oraz obniżania kosztów przydzielania nadmiarowych zasobów.

Macierz FlashArray działa podobnie jak usługi SaaS i chmura. Wystarczy zainstalować ją jednokrotnie, aby korzystać z subskrypcji na ciągłe innowacje, udostępniane przy okazji rozbudowywania środowiska i zwiększania wydajności, pojemności, gęstości i/lub funkcjonalności przez 10 lat i więcej — bez przestojów, negatywnego wpływu na wydajność czy konieczności dokonywania migracji danych. Projektując modułową, bezstanową architekturę macierzy FlashArray, zadbaliśmy o jej kompatybilność z przyszłymi technologiami.
Gwarancja „Right-Size Guarantee” daje klientom pewność, że rozpoczynają korzystanie z macierzy, mając potrzebną im pojemność efektywną, a program „Capacity Consolidation” zapewni ich pamięci masowej nowoczesność i gęstość przy jej rozbudowywaniu. Dzięki modelowi Evergreen Storage nie trzeba ponownie kupować posiadanych już terabajtów. To pamięć masowa, która zawsze cechuje się aktualnością, nowoczesnością i gęstością — i zawsze zaspokaja potrzeby biznesowe firmy.

FlashArray

OPCJE KONFIGURACJI POJEMNOŚCI

Kontrolery FlashArray//X zaprojektowano z myślą o jednoczesnej obsłudze zarówno modułów DirectFlash™ opartych w pełni na technologii NVMe, jak i klasycznych modułów flash SATA/SAS. Ułatwia to modernizację i rozbudowę. Macierz //X współdziała z półką DirectFlash NVMe Shelf i z klasyczna półką SAS Expansion Shelf.

 

FlashArray

 

 

Źródło: https://www.purestorage.com/products/flasharray-x.html

  • Szukasz dodatkowych informacji?

    Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl