Kopia zapasowa i przywracanie

Backup bazy danych nie powinien być odkładany „na później”. Utrata informacji poufnych może kosztować przedsiębiorstwo ogromną ilość pieniędzy, czasu i nerwów. Backup to bezpieczeństwo danych firmy i powinien być wykonywany nie tylko ze względu na cyberataki, ale również jako ochrona przed awarią sprzętu czy kradzieżą. Nikt nie powiedział, że wykonując kopię zapasową jesteśmy chronieni w 100%, ale automatyczny backup danych pozwoli nam na względny spokój i ochronę większej ilości plików.

Rozwiązanie typu All-in-One oferowane przez amerykańskiego producenta NAKIVO, to bezpieczeństwo danych, na które składa się powiązanie takich elementów jak – Backup, Replikacja, Odtwarzanie i Site Recovery. W swoim portfolio ma m.in. ponad 11 tysięcy usatysfakcjonowanych rozwiązaniami Klientów na świecie, ocenionych na 5-gwiazdek. Poufność i bezpieczeństwo danych to priorytet, NAKIVO które oferuje wysokiej klasy rozwiązania typu backup dla platform fizycznych, wirtualnych i chmurowych.

Backup i Replikacja z NAKIVO

Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych jest możliwe dzięki rozwiązaniu backup Backup & Replication NAKIVO, które jest niezawodną ochroną wirtualnego środowiska przedsiębiorstwa. Dzięki zwiększonej wydajności, do której wykorzystywana jest mniejsza przestrzeń na przechowywanie danych użytkownik zyskuje pewność i bezpieczeństwo.

Gdybyśmy chcieli technicznie rozpatrywać możliwości rozwiązania jakim jest program do backupu danych NAKIVO, znaleźlibyśmy wiele informacji, które mogą przemawiać za wdrożeniem. I tak wśród nich pojawią się:

 • backup inkrementalny maszyn wirtualnych w środowiskach Vmware, Hyper-V (z ich natychmiastową weryfikacją zapisu oraz wykluczeniem plików tymczasowych) oraz Nutanix AHV,
 • backup inkrementalny fizycznych maszyn z systemów Windows Server, Windows 10 i Linux,
 • backup środowisk chmurowych lub do chmury, w którym kopie zapasowe wysyłane są do AWS (w tym backup do S3) lub do środowiska Microsoft Azure lub Wasabi Cloud Storage,
 • Exchange Online, dotycząca kopii zapasowej skrzynek odbiorczych e-mail z Office 365,
 • backup i odtwarzanie baz danych Oracle, dzięki interfejsowi komunikacyjnemu Oracle RMAN,
 • backup automatyczny, który następuje na podstawie określonej polityki, przy uwzględnieniu ustalonych parametrów, jak np. lokalizacje czy nazwy maszyn wirtualnych,
 • kopia backupu wysyłana do zdalnych lokalizacji lub środowisk chmurowych, a także przenoszenie kopii backupów na napędy i biblioteki taśmowe,
 • obcinanie logów transakcji dla MS Exchange oraz MS SQL po wykonaniu backupu maszyny,
 • deduplikacja miejsca przechowywania danych, niezależna od maszyn czy systemów, na których odbywa się backup, oraz jej dodatkowe wsparcie wykorzystujące m.in. rozwiązania EMC Data Domain Boost,
 • szyfrowanie danych w transporcie do miejsca ich przechowywania dzięki AES 265 bit.

Odtwarzanie w Backup & Replication NAKIVO

Uruchomieniebackupreplication maszyn VMware i Hyper-V może odbyć się bezpośrednio z deduplikowanych backupów lub uruchomić migrację odtworzonej maszyny do środowiska produkcyjnego. Korzystając  z funkcji eksportu backupu odtworzenie maszyny jest możliwe także przez eksport obrazów dysków między różnymi środowiskami.

Natychmiastowe odtwarzanie backupu:

 • maszyn fizycznych do środowiska VMware odbywa się przez skorzystanie z funkcji P2V,
 • do środowiska źródłowego,
 • do obiektów, dzięki któremu możemy wyszukać nawet pojedyncze wiadomości e-mail, bazy danych, tabele, a nawet użytkowników czy grupy.

Backup baz danych poprzez zastosowanie odtwarzania obiektów może odbywać się niezależnie od aplikacji, z której pochodzą wirtualne dyski, bezpośrednio do maszyn produkcyjnych. Odtwarzanie i migracja wielośrodowiskowa odpowiedzialna na eksport dysków maszyn wirtualnych pomiędzy platformami, które odtworzą maszyny wirtualne z VMware do Hyper-V i odwrotnie.

Awaria vs NAKIVO

Korzystając z NAKIVO Backup & Replication istnieje możliwość zaplanowania schematu działań na wypadek serwisu, awarii czy innego krytycznego momentu w przedsiębiorstwie. Pozwala to na uruchomienie środowiska ASAP. Automatyzacja Site Recovery ulepszająca proces odtwarzania daje możliwość zaplanowania cyklicznych testów, nawet gdy wszystko działa w poprawny sposób. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie gotowe na migrację środowiska czy awaryjne przełączenie korzystając z przygotowanych wcześniej opcji.

Replikacja maszyn wirtualnie z VMware lub Hyper-V to gwarancja zachowania identycznego backupu środowiska produkcyjnego. Zostaje uruchomiona w przypadku poważnej awarii lub wcześniej zaplanowanych testów. Dodatkowym atutem jest natychmiastowa weryfikacja repliki z raportem uwzględniającym zrzut danych z ekran z uruchomionych już replik.

Replikacja Instancji EC2 w obszarze centrów danych AWS. To pozwala na odtworzenie środowiska w przypadku awarii, ponieważ to repliki stanowią backup maszyn produkcyjnych.

Wydajność backupu

Przyspieszenienakivobackup backupu oraz skrócenie czasu replikacji nawet dwukrotnie, które niosą za sobą dodatkową oszczędność aż do 50% zasobów sieciowych. Dzieje się tak dzięki korzystaniu z wbudowanych środowisk wirtualnych mechanizmów natywnego śledzenia zmian. Pozwala to również na to, aby backup i replikacja uwzględniały tylko zmiany przy iteracjach zadania.

Odciążenie sieci produkcyjnej, a co za tym idzie jednoczesne przyspieszenie transferu danych dzięki wykorzystaniu trybu transferu LAN-free. Jest dedykowaną dla sieci SAN metodą dostępu do środowiska wirtualnego jak Hot Add i Direct SAN Access.

W przypadku realizacji backupu w sieciach LAN / WAN można skorzystać z trybu transmisji z akceleracją sieciową i kompresją danych na czas przesyłania. Gdy pasmo sieciowe jest ograniczone lub sieć wykorzystuje się do innych celów można ograniczyć transfer poprzez stworzenie limitów globalnych lub na zadanie, z uwzględnieniem ram czasowych korzystania z łącza.

BaaS & DRaaS

Proste metody w usługach BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service) dla organizacji lub podmiotów zewnętrznych. Wykorzystując jeden panel, czyli Multi-Tenancy istnieje możliwość stworzenia dedykowanych instancji dla klientów. Każdy z nich będzie zarządzał swoim środowiskiem, ale dla wdrożeniowca wszystko będzie widoczne w zbiorczym panelu z możliwością delegacji licencji. Przy wykorzystaniu Self-service każdy z administratorów będzie widział w panelu tylko swoje środowisko oraz stworzy i odtworzy dla niego zadania związane tylko z nim.

Użyteczność w Backup & Replication

Intuicyjny interfejs do zarządzania rozwiązanie dostarcza szeroki zestaw funkcjonalności, wśród nich:

 • kalendarz – wszystkie przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zadania widoczne w jednym miejscu,
 • globalne wyszukiwanie maszyn wirtualnych, backupów, replik, zadań i innych obiektów,
 • self-backup z automatyczną ochroną oprogramowania NAKIVO, pozwalające na odtworzenie środowiska backup w całej konfiguracji (z uwzględnieniem listy zadań, szczegółów ochrony środowiska, dedykowanych ustawień, wszystkich wykorzystywanych repozytoriów),
 • chat z pomocą techniczną bez opuszczania interfejsu,
 • integracja z Microsoft Active Directory z możliwością mapowania grup użytkowników i ich ról o określonych uprawieniach w procesie,
 • integracja oprogramowania z zewnętrznymi systemami monitoringu, automatyzacji, orkiestracja zadań poprzez moduł http API.

Licencjonowanie NAKIVO

NAKIVO Backup & Replication dostępne jest w dwóch modelach licencyjnych – wieczystym i subskrypcyjnym.

Pierwszy model licencjonowania daje możliwość wykupienia licencji w zależności od ilości procesorów w hostach danego środowiska wirtualizacyjnego. Nie wymaga odnawiania licencji, a wsparcie techniczne i aktualizacje zależne są od pakietu serwisowego. Tryb dostępny dla środowisk VMware i Hyper-V, w którym nie zlicza się zainstalowanych w środowisku maszyn wirtualnych, gdyż jest ona nieograniczona w ramach objętych licencją hostów wirtualizacyjnych.

Drugi model licencjonowania umożliwia wykupienie subskrypcji na określoną ilość lat i maszyn wirtualnych lub fizycznych w danym środowisku. W ramach subskrypcji klient otrzymuje funkcjonalność oprogramowania oraz pełny dostęp do aktualizacji i wsparcia technicznego.

 

 • Szukasz dodatkowych informacji?

  Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl