Atak DDoS – na czym polega? Co z nim robić i jak się bronić?

Atak DDoS, czyli z ang. Distributed Denial of Service, jest formą cyberataków, w których napastnik usiłuje sparaliżować dostępność usługi lub zasobów internetowych, „bombardując” je wieloma zapytaniami jednocześnie. Celem jest przeciążenie systemu i uniemożliwienie normalnym użytkownikom korzystania z usług, co może prowadzić do spowolnienia lub nawet całkowitej niedostępności witryny lub aplikacji online.

 

Rodzaje ataków DDoS

Rodzaje ataków DDoS mogą być różnorodne i ewoluują wraz z rozwojem technologii.
Poniżej przedstawiam kilka popularnych rodzajów ataków DDoS:

Atak DDoS typu UDP Flood

Polega na wysyłaniu dużej liczby pakietów UDP (User Datagram Protocol) do celu ataku. Serwer docelowy musi odbierać zapytania i odpowiadać na nie, co może doprowadzić do jego przeciążenia i spowolnienia.

Atak DDoS typu SYN Flood

W tym przypadku napastnik wysyła do celu wiele zapytań typu SYN (synchronizacja) w celu nawiązania połączenia. Jednak nie odpowiada na odpowiedzi serwera (ACK), co powoduje wyczerpanie zasobów serwera i uniemożliwia obsłużenie prawidłowych połączeń.

Atak DDoS typu HTTP Flood

Atakujący wysyła duże ilości żądań HTTP na serwer, które mogą wymagać zasobochłonnej obsługi, doprowadzając do spowolnienia lub zawieszenia witryny.

Atak DDoS typu ICMP Flood

Napastnik generuje duże ilości zapytań ICMP Echo Request (ping) i wysyła je do celu. Serwer docelowy odpowiada na każde żądanie, co może prowadzić do przeciążenia.

Atak DDoS typu DNS Amplification

Wykorzystuje protokół DNS (Domain Name System) do generowania dużej ilości zapytań o adresy IP. Atakujący manipuluje adresami źródłowymi, aby odpowiedzi od serwerów DNS były kierowane na cel ataku, powodując przeciążenie jego zasobów.

Atak DDoS typu NTP Amplification

Opiera się na wykorzystaniu protokołu Network Time Protocol (NTP) do generowania dużego ruchu w odpowiedzi na niewielkie zapytania. Atakujący manipuluje źródłowymi adresami IP, aby odpowiedzi były kierowane na cel ataku, co powoduje przeciążenie.

Atak DDoS typu Slowloris

Tutaj z kolei atakujący łączy się z serwerem i wysyła żądania HTTP, ale utrzymuje połączenie otwarte, niekompletnie wysyłając nagłówki. Spowalnia to dostępność zasobów na serwerze i prowadzi do wyczerpania dostępnych połączeń.

Atak DDoS typu DNS Flood

W tym przypadku atakujący generuje duże ilości zapytań DNS do serwera, co może powodować przeciążenie i utrudniać normalne funkcjonowanie usług.

Istnieje wiele innych wariantów ataków DDoS, a atakujący często wykorzystują różne kombinacje i nowe techniki, aby uniknąć wykrycia i zwiększyć skuteczność ataku. Ważne jest, aby stale aktualizować mechanizmy obronne i stosować różnorodne technologie, aby skutecznie odpierać tego rodzaju zagrożenia.

 

Atak DDoS – co robić i jak się bronić?

W przypadku ataku DDoS, istnieje kilka zaleceń dotyczących działań obronnych:

Monitorowanie ruchu sieciowego: Dobra analiza ruchu pozwala wykryć podejrzane wzorce, co może pomóc w szybkim rozpoznaniu i zablokowaniu ataku.
Wykorzystanie firewalli: Wdrożenie odpowiednich reguł w zapór sieciową pozwala na blokowanie ruchu pochodzącego od znanych źródeł ataków DDoS.
Load balancery: Dystrybucja ruchu między różne serwery może pomóc w rozproszeniu ataku i zmniejszeniu jego wpływu na wydajność systemu.
Usługi CDN (Content Delivery Network): Korzystanie z CDN umożliwia rozproszenie zasobów po wielu serwerach na całym świecie, co zmniejsza prawdopodobieństwo powodzenia ataku DDoS.
Wdrażanie rozwiązań anty-DDoS: Istnieją specjalne rozwiązania i usługi anty-DDoS, które są w stanie wykrywać i neutralizować tego typu ataki.

 

Ochrona przed atakiem DDoS – zalecenia

Jak powstrzymać atak DDos? Aby skutecznie powstrzymać atak DDoS, zaleca się podjęcie następujących kroków ochronnych:

Analiza ryzyka: Zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i słabości w infrastrukturze sieciowej, co pozwoli na wczesne przygotowanie na wypadek ataku DDoS.
Plan awaryjny: Opracowanie strategii i procedur reagowania na ataki DDoS, aby szybko i skutecznie zminimalizować wpływ na działanie usług.
Zewnętrzne usługi anty-DDoS: Współpraca z dostawcami zewnętrznymi, którzy specjalizują się w ochronie przed atakami DDoS i posiadają odpowiednie narzędzia i infrastrukturę do obrony.
Aktualizacje i łatki: Regularne aktualizacje oprogramowania i stosowanie łatek zwiększa odporność systemu na znane luki bezpieczeństwa.
Przepustowość sieci: Zwiększenie przepustowości sieci może pomóc w obsłużeniu większego ruchu podczas ataku DDoS.

 

Wnioski:
Atak DDoS stanowi poważne zagrożenie dla działalności online. Aby skutecznie się przed nim bronić, konieczne jest wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń i działań obronnych. Regularne monitorowanie ruchu sieciowego, korzystanie z firewalli, load balancerów, CDN oraz rozwiązań anty-DDoS pozwoli zminimalizować ryzyko i skutki ataku DDoS. Ponadto, przygotowanie planu awaryjnego i współpraca z dostawcami zewnętrznymi stanowią istotne elementy ochrony przed atakami DDoS. Pamiętajmy, że ochrona przed atakiem DDoS, może uchronić nasze przedsiębiorstwo.

 

 

 

  • Szukasz dodatkowych informacji?

    Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl