Akademia Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Angoli

Budowa Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Angoli to największy polski projekt rozwojowy w Afryce Subsaharyjskiej.

Docelowo Uczelnia będzie główną publiczną uczelnią techniczną kształcącą inżynierów dla rybołówstwa i floty handlowej jak również przetwórstwa rybnego oraz administracji morskiej nie tylko w Angoli, ale także w innych krajach Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej.

Strona polska przygotowała projekt architektoniczny, opracowała system funkcjonowania uczelni oraz plan działania od strony pedagogicznej i naukowej. W całość projektu zaangażowana jest Akademia Morska w Gdyni jako partner edukacyjny i naukowy Głównego Wykonawcy firmy: Navimor Int. z siedzibą w Sopocie.

(więcej informacji: http://www.am.gdynia.pl/aktualnosci/2014/udzial-amg-w-tworzeniu-akademii-rybolowstwa)

Firma Geotechnology jest wykonawcą części teleinformatycznej projektu.

Akademia Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Angoli

Do zakresu naszych prac należało:

Opracowanie i przygotowanie dokumentacji technicznych w skład, której wchodzą:

 • Przygotowanie projektu technicznego dla infrastruktury sieci LAN i WLAN.
 • Przygotowanie projektu technicznego dla telefonii VOiP
 • Przygotowanie projektu technicznego dla infrastruktury produkcyjnej – system zarządzania i administracji uczelnią.

Prace instalacyjne i wykonawcze:

 • Kategoryzacja, segregowanie i naprawa infrastruktury kablowej – sieć LAN
 • Kategoryzacja, segregowanie i naprawa infrastruktury światłowodowej
 • Montaż Access Pointów na terenie kampusu.

Prace wdrożeniowe

 • Instalacja i konfiguracja infrastruktury sieci LAN
 • Instalacja i konfiguracja sieci bezprzewodowej WiFi
 • Instalacji i konfiguracja systemu telefonii VOiP
 • Instalacja i konfiguracja środowiska produkcyjnego – system zarządzania i administracji uczelnią.

Pierwszy etap projektu obejmujący zakresem powyższe działania zakończony został w lutym 2017r.

Jak w przypadku tak rozległych zakresowo projektów natrafiliśmy na trudności i przeszkody jednak efekt końcowy, pomyślnie odebrane prace i w pełni funkcjonalna uczelnia pozwoliły zapomnieć o napotkanych utrudnieniach.

 

 • Szukasz dodatkowych informacji?

  Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl